Visoka škola Prometej Banja Luka

 

Za više informacija kliknite na fotografiju iznad!!

Visoka škola primijenjenih i pravnih nauka „Prometej“ Banja Luka, kao samostalna visoko-školska ustanova polazi od toga da je visoko obrazovanje osnova za razvoj društva, zasnovana na znanju.Misija Visoke škole je da kroz svoje osnovne djelatnosti kvalitetno doprinese razvoju ljudskog, tehničkog i privrednog potencijala. Da bismo ostvarili svoju misiju, odani smo najvišim nacionalnim i internacionalnim standardima kvaliteta u procesima diseminacije, unapređenja i primjene tehničko-tehnoloških znanja i vještina. Polazeći od toga da je znanje osnovni resurs za dalji društveno-ekonomski razvoj, menadžment ima viziju da Visoku školu razvije u vodeću visokoobrazovnu instituciju, prepoznatljivu po kvalitetnom školovanju stručnjaka sa visoko stručnim i praktično primjenljivim znanjem i vještinama iz oblasti poslovne ekonomije, preduzetništva, finansijskog, bankarskog i berzanskog menadžmenta. Da bi ostvarila svoju viziju i misiju, Visoka škola je trajno opredijeljena ka unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja kroz kontinuirano usavršavanje nastavnika i saradnika, nastavnog procesa, organizacije, uslova za realizaciju nastave, metoda kontrole kvaliteta. Visoka škola će u svojoj praksi primjenjivati mentorski sistem rada, koji omogućava sticanje znanja na najsavremenije načine, a osmišljena je kao kreativna radionica studenata i nastavnog osoblja koje posjeduje obrazovnu i pedagošku reputaciju, ali i iskustvo iz prakse. Studentu je omogućena maksimalna saradnja sa nastavnim i drugim osobljem Visoke škole, aktivno učestvovanje na različitim stručnim skupovima i simpozijumima i ostale aktivnosti koje utiču na to da svršeni student ove Visoke škole budu kadar prepoznatljiv po svojim znanjima u cijeloj Bosni i Hercegovini i šire.