Riječ koordinatora

 

 

                     

      

         

Poštovana/i,

hvala što ste odvojili vrijeme i posjetili zvaničnu stranicu akademske asocijacije - AKADEMSKA MREŽA.

Ovaj projekat pokrenut je na inicijativu agencija, udruženja i pojedinaca IZ OBLASTI obrazovanja sa područja BiH /Republika Srpska i FBiH/ i Republike Srbije kao specifični mentorski program podrške cjeloživotnom učenju i studiranju. Danas, MREŽA svoju misiju sprovodi na prostoru Zapadnog Balkana, odnosno Jugoistočne Evrope.

AKADEMSKA MREŽA, tokom svih godina studiranja, učenja i usavršavanja pomaže polazniku, učeniku i/ili studentu da pravovremeno dobije informacije i stručnu pomoć u vezi sa: upisom na programe dokvalifikacije i/ili prekvalifikacije, upisom na studijske programe željenog Univerziteta, Fakulteta ili Visoke škole, predispitnim obavezama kao i obavezama u vezi sa izradom diplomskih, master i doktorskih radova pri čemu se posebna pažnja poklanja pravilima pisanja akademskih radova i zaštiti akademskog integriteta ustanova i pojedinaca.

Cilj ovakvog vida podrške pojedincima i visokoškolskim ustanovama jeste da polaznik, učenik i/ili student efikasno savlada programe (dokvalifikacije, prekvalifikacije i sl), odnosno školski i/ili studijski program i po završetku  školovanja preporuci privrednim i javnim subjektima kao osposobljen i upotrebljiv kadar.

 

                             

                                dr.sc. Cvijetin Živanović

                                       doktor sigurnosnih/bezbjednosnih nauka & doktor politikoloških nauka /menadžmenta javne uprave/ & magistar ekonomskih nauka

                                       koordinator projekta                   

                                  GSM/Mobilni telefon broj: +387 63 862 510, +387 66 440 640, viber: +387 63 862 510

(Sugestija: da bi efikasnije uspostavili kontakt, odnosno komunikaciju sa koordinatorom i/ili saradnicima MREŽE, prije pozivanja pošaljite SMS ili e-mail sa upitom)

                        E mail: eskola000@gmail.com

                        Non scholae, sed vitae discimus – Ne za školu, već za život učimo